Lídie Wrublová       

Lidie Wróblová   

Hlavní strana | Kontakt | Odkazy | Vedení daňové evidence | Vedení účetnictví | Mzdová agenda | Cestovné | Daňová přiznání

     
 

 

 

Vedení účetnictví

 • Hlavní kniha

 • Účetní deník

 • Pokladní kniha

 • Kniha pohledávek a závazků

 • Karty investičního majetku

 • Evidence majetku

 • Zpracování DPH

 • Záznamní povinnost k DPH

 • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát

 • Rozvaha

 • Daňové přiznání

 

 

 
 

webmaster