Lidie Wróblová   

Hlavní strana | Kontakt | Odkazy | Vedení daňové evidence | Vedení účetnictví | Mzdová agenda | Cestovné | Daňová přiznání

     
 

 

 

Mzdová agenda – komplexní zpracování mezd

Již na svoji práci nestačíte sami?

Nemáte se čeho bát, protože zde radíme, jakým způsobem a za jakých podmínek uzavřít pracovní smlouvu se zaměstnancem. Co udělat po přijetí zaměstnance do pracovního poměru. Co při výstupu. Jaké jiné úkony jsou se zaměstnanci spojeny.

 • Vyhotovení pracovních smluv a platových výměrů

 • zpracování mezd malé i velké organizace

 • příkazy k úhradě

 • zpracování výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

 • roční zúčtování daní

 • vedení mzdových a evidenčních listů

 • zpracování dohod o provedení práce (sledování) a dohod o pracovní činnosti

 • jednání a provádění kontrol OSSZ, zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech

 • personální poradenství

 • sepisování pracovních smluv a výpovědí

 • cestovní náhrady, použití služebních aut pro soukromé účely, stravenky

 

 
 

webmaster